ELŐFIZETÉS

AZ INTERNETES ADATBÁZIS ELŐFIZETÉSÉVEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓKBÉRLETI SZERZŐDÉS
amely létrejött Bérlő és a Magyar Biográfiai Index Bt. (Levélcím: 9500 Celldömölk, Koptik O. u. 32. Tel.: 06 95 421 859) mint Bérbeadó között a Magyar Életrajzi Kalauz Internetes számítógépes biográfiai adatbázis – továbbiakban adatbank használatára.

A Bérbeadó az adatbankot folyamatos aktualizálással használatba adja a Bérlőnek.
Az előfizetés éves díja 4000 FT + ÁFA = 5080 FT.

Az adatbank tartalmazza mindazon – és csak azon – információkat, melyeket a nyilvánosságra hozott életrajzi információforrások közölnek. Az adatbankban található adatok tulajdonjoga magáncélú használatra az előfizetőé.
A Bérlő tudomásul veszi, hogy az adatbankban levő adatok kezelésére kizárólag az Internetes kezelőprogram használható. A kezelőprogram átírása, egyéb manipulálása, az adatbank bármiféle másolása, sokszorosítása tilos. Az adatbank egyéni előfizető esetén csak magánhasználatra, közintézmény előfizetése esetén közérdekű tájékoztatásra használható, üzletszerű alkalmazása és szolgáltatása tilos. A Bérlő a használat célját és módját megkötő előírások megsértéséért anyagi és erkölcsi felelősséggel tartozik.
A bérlet megszűnik a Bérlő következő aktualizálást legalább tizenöt nappal megelőző felmondásával illetőleg bérletfizetés elmulasztása esetén a Bérbeadó a bérletet azonnali hatállyal felmondhatja.

Magyar Biográfiai Index Bt.
bérbeadó
Németh Tibor
ügyvezető

A külföldön történő előfizetés ára: 20 € /ÉV

Előfizetési szándék esetén az alábbi űrlap kitöltése után, az adatok beérkezését követően rövid időn belül postázzuk a szerződés aláírandó példányát, a számlát és a hozzáférési kódokat.

Amennyiben az űrlap elküldésével valami gondja támadt, vagy 3 napon belül nem kapott visszaigazolást megrendelését kérjük küldje el email-ben is.
EMAIL: mekelofizetes@gmail.com