Összeállította: Németh Tibor, a celldömölki Kresznerics Ferenc Könyvtár vezetője a “Magyar Életrajzi Kalauz” adatbázis alapján

Exkluzív adattárunkban az egyes évfordulók a hónapok és napok sorrendjében s azon belül időrendben találhatók az alábbiak szerint: nap, születés (x) vagy halálozás (†) egyezményes jele, év. A csak évhez köthető események összeállításunk élén, a napra nem datálhatóak az adott hónap elején olvashatóak kronológiai sorrendben. Háttér adatbázisunk jellegéből adódóan elsősorban a személyekhez köthető évfordulók dominálnak, de bőven merítünk a legfontosabb köz- és művelődéstörténeti eseményekből is.

A „Magyarság évfordulónaptára” című, Magyarországon messze legteljesebb, évenként átlagosan 3000 tételt tartalmazó összeállításunkból 2005 és 2014 között mintegy 25%-os válogatás jelent meg a „Honismeret” című folyóiratban „Honismereti évfordulónaptár” elnevezéssel. 2007 és 2017 között adattárunk alapján készült a Nemzeti Évfordulók Titkársága gondozásában a "Nemzeti évfordulóink" című reprezentatív évkönyv.

A következő évi kerek (25-tel osztható) évfordulókat tartalmazó összeállítás minden esztendő október 31-ig frissítésre kerül a Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár Kresznerics Ferenc Könyvtárának honlapján.

Ingyenesen hozzáférhető közszolgálati adattárunk alapítására Celldömölk egyesítésének 100., várossá avatásának 25. évfordulója tiszteletére került sor.